Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Parti fra Lindholm Høje. Foto: Jørn Clausen

Ordinær generalforsamling i den lokalhistoriske forening

Ordinær generalforsamling i Nørresundby/Sundby - Hvorup Lokalhistoriske Forening mandag den 10. februar 2020, kl. 19.00 i Kirkens Hus, Kapelvej 2, 9400 Nørresundby.


Referat

Nørresundby / Sundby – Hvorup Lokalhistoriske Forening har holdt sin ordinære generalforsamling i Kirkens Hus i Nørresundby med deltagelse af 50 medlemmer.

Formand Jørgen Koch aflagde bestyrelsens beretning om den almindelige virksomhed og aktiviteter for 2019. Beretningen blev godkendt. Ligeledes gennemgik kassereren, Karla H. Eriksen det reviderede regnskab for 2019 og kommende budget for 2020. Dette blev godkendt.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Kirsten M. Laugesen, Jørgen Aarlo Jensen, Per Thomsen og Bent Pedersen. Alle blev genvalgt. 2 bestyrelsessuppleanter blev valgt: Anna-Marie Pedersen og Lars Høst. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Jørgen Koch, næstformand Jørgen Aarlo Jensen, kasserer Karla Havn Eriksen og sekretær Kirsten M. Laugesen.

  

 

 

 

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk