Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Foto: Jørgen Aarlo Jensen

Ordinær generalforsamling 2023

mandag den 13. februar 2023 kl. 19.00

Kirkens Hus, Kapelvej 2, Nørresundby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om den almindelige virksomhed og aktiviteter siden sidste generalforsamling.

3. Aflæggelse af regnskab 2022.

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2023.

6. Bestyrelsens forslag til budget for 2023 og kontingent for 2024.

7. Valg:

           3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

           2 bestyrelsessuppleanter er på valg.

           2 revisorer er på valg.

           2 revisorsuppleanter er på valg.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal af medlemmerne være indsendt til formanden, således at de er denne i hænde senest ottendedagen før.

Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen senest den 6. februar 2023 på mail til kmlaugesen@hotmail.com,  telefon 40 32 37 31eller på nedenstående kontaktformular.

Foreningen er vært ved generalforsamlingens kaffebord.

Tilmelding til arrangementer - felter markeret med * skal udfyldes

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk