Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske forening

Parti fra Lindholm Høje. Foto: Jørn Clausen

Meddelelser fra bestyrelsen

DAC-gruppen holdt stormøde

Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening og DAC-gruppen afholdt 15. november 2018 nyt stormøde i arbejdet med at finde de gode historier blandt medarbejderne i den tidligere DAC cementfabrik i Lindholm.

Denne gang blev mødet holdt i Lindholm Kirke, der har en helt speciel tilknytning til DAC, idet fabrikken leverede beton til byggeriet. Fabrikkens direktør, Frank Rygaard, og ikke mindst hans hustru, Dagmar Rygaard, var ildsjæle i hele tilblivelses- og byggeprocessen sammen med medarbejdere fra DAC.  Medarbejderne betalte helt frem til fabrikkens lukning i 1977 10 øre om ugen, som blev fratrukket lønsedlen. Fabrikken blev samtidig i mange år efter indvielsen i 1934 ved med at yde økonomisk støtte til f.eks. varme og el i kirken

35 personer deltog i mødet, og Gudrun Andersen, medlem af menighedsrådet ved kirken, fortalte levende og engageret om vilkårene for folk i Lindholm i 1920erne og 1930erne. De sociale vilkår og herunder en anløben moral og ligegyldighed i religiøs sammenhæng var udtalt, så kirken kom på det helt rigtige tidspunkt. Kirken fremtræder i dag i bedste stand med et indbydende og funktionelt mødelokale i krypten.

Mødets højdepunkt var indlægget fra Ester Larsen suppleret af Birthe Abildgaard. Ester fortalte om sine forældres arbejde som ledere af marketenderiet fra 1945 og fremefter. Hendes forældre hed Thyra og Aksel Bach. Det var hårdt at være barn i denne forbindelse. Det var efterkrigstid, og råvarerne var sparsomme eller af tvivlsom kvalitet. Nogle gange måtte Ester på cykel rundt i byen for at skaffe tingene. Specielt moderen, Thyra, var en ildsjæl, der brændte for at gøre det godt for de ansatte. Det var f.eks. ikke problemfrit, når der var arbejdere, der sidst på dagen efter Thyras opfattelse havde fået spiritus nok. ”Men mor var stærk, men retfærdig”, fortalte Ester.

Her er en sjov historie fra hverdagen i marketenderiet: ”Der var en medarbejder på fabrikken der kom meget i Marketenderiet og som blev kaldet "Krøjs". Det skyldtes, at når han kom til disken i Marketenderiet, så bestilte han altid et stykke "Krøjs", og så fik han selvfølgelig udleveret et stykke Krans. Når han så satte sig ved det samme bord og ved de samme mennesker dag efter dag, for at spise kagen og drikke sin kaffe, ja så startede han med at fylde koppen med rigtigt meget sukker og derefter med lidt kaffe. Når han så drak af kaffen, og de omkringsiddende spurgte, hvorfor han ikke rørte rundt i koppen, lød svaret: ”Nej da, så bliver den alt for sød!””.

Efter juleferien bliver næste stormøde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 13.30-15.30 i Løvvangens Kirkecenter.


Ester Larsen fortæller.
Foto: Per Thomsen


Hans Jørgen Nielsen (tv) modtager billede af DAC-området af Harry Jensen
Foto: Per Thomsen

Efterlysning: Melodien der blev væk    

Hvis nogen af læserne ved noget eller kender nogen, der kender til denne melodi, så kontakt venligst Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening, Østerbrogade 52B, Nørresundby eller bestyrelsesmedlem Bent Pedersen på telefon 29607493 eller mail: bentogbirthe@outlook.dk

Baggrund for efterlysningen:

Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening og gruppen af repræsentanter for tidligere medarbejdere på DAC i Lindholm efterlyser den melodi som DAC’s Hornorkester spillede ved fabrikkens indvielse af en ny cementovn og 50 års jubilæum i 1963. Arbejdsgruppen arbejder med at indsamle historier blandt medarbejderne på den tidligere cementfabrik.

De fleste kender måske titlen, der dækker over et stykke musik skrevet af Kjeld Abel, men den her efterlyste ”melodi, der blev væk”, blev skrevet af et af DAC’s Hornorkesters egne medlemmer, Henning Juul Pedersen, og så vidt vides kun spillet denne ene gang.

Partituret skulle angiveligt være overrakt en af fabrikkens direktører ved indvielsen, men det har ikke været muligt at lokalisere det.

Arbejdsgruppen synes imidlertid, at denne melodi er et så væsentligt bidrag til historien om fabrikkens orkester, at eftersøgningen fortjener en særlig indsats.

Det er derfor håbet, at nogle af de tidligere medlemmer af orkestret, eventuelle pårørende eller andre måske i deres gemmer ligger inde med en kopi af noderne, som gruppen meget gerne vil have en kopi af.

 

Referat fra mødet 20. september 2018 om historierne om DAC

Samarbejdet mellem Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening og tidligere medarbejdere på DAC/Dansk Andels Cementfabrik fortsætter bestræbelserne på at få nedfældet historierne om og mellem medarbejderne på den gamle cementfabrik DAC i Lindholm.

På et meget velbesøgt møde i Løvvangens Kirkecenter den 20. september blev forårets møderække fortsat, og det var med stor glæde, at der kunne ses en række nye interesserede mellem de fremmødte.

Mødet indledtes med et indlæg af Gudrun Andersen, hvis fader ejede skibet m.s. ”LAURA” af Aalborg.

”LAURA” sejlede blandt andet med cement fra DAC, og Gudrun viste nogle skønne billeder af skibet både i Limfjorden og i de indre vande i København. Ligeledes gennemgik Gudrun en tilfældig dag i ”LAURAS” logbog – man kunne høre, at det ikke var ren lagkage at eje et fragtskib; den store konkurrence fra den stigende landevejstrafik og dør til dør levering var ikke nem at hamle op med, og derfor forekom der tomme ture for at komme hjem til Nørresundby i håb om at få fragt for DAC.

Den gamle historie ”et er et søkort at forstå, et andet skib at føre” har historisk haft en forgænger. Gudruns fader havde i 1962 skrevet følgende vise ord på logbogens inderside af bogbindet ”Det gjorde storligen fornøden beskaff, at den som haffde udi sinde, at vilde vorde en Skibs Styrmand, at hand kunde baade læse oc scriffere.” Efter ”Søkortet offererer Øster oc Vester Søen” 1568”

Efter Gudruns indlæg fortsattes under kaffen med hyggesnak kollegerne imellem; blandt andet fortalte Doris Mortensen (hed tidligere Doris Højen Olsen), der havde været i lære som kontorassistent, at hun som elev skulle hjælpe den tidligere bogholder med optælling og fordeling af lønudbetalingerne i de legendariske, små brune poser. Var der efter fordelingen en uoverensstemmelse på et par øre, ja så skulle alle poserne tømmes, og der blev genoptalt og fordelt; ja det stemmer !

Arbejdsgruppen efterlyser i denne sammenhæng en kopi af en lønseddel for at se om de 10 øre, der var fortrykt på de omtalte lønposer til menighedsrådsarbejde fortsat også var 10 øre efter overgangen til elektronisk lønudbetaling ?

Da først, der var taget hul på ”Historierne”, gik snakken lystigt rundt ved bordene, og der er ingen tvivl om, at der stadig er mange, der gerne vil fortælle deres historier, og derfor er der allerede aftalt et nyt møde; denne gang i

Lindholm Kirke, Krypten torsdag den 15. november kl. 14-16.

Valget af krypten skyldes den historiske sammenhæng mellem de ansatte på DAC og kirkens tilblivelse, og der vil blive fortalt lidt om denne historie på mødet, lige som døtrene til den tidligere marketender vil fortælle historier fra og om marketenderiet.

 

 

Gudrun Andersen. Privatfoto

                                                         

               M/S LAURA. Privatfoto

Fotos fra mødet 20. september 2018:
Fotos: Kaj Henning Nielsen

Nyt om projektet om DAC

 

Møde i Løvvangens Kirkecenter

Den 6. februar 2018 blev der afholdt et velbesøgt opstartsmøde for interesserede i Historierne i - og omkring medarbejderne på den tidligere cementfabrik DAC i Lindholm.

Gennem foråret 2018 har der været afholdt en række møder hvor tidligere medarbejdere, med stor og åbenlys gensynsglæde, har mødt tidligere kolleger og udvekslet historier fra dagligdagen på ”fabrikken” som DAC blev kaldt i det daglige. Seneste møde var i maj måned.

Man blev på dette møde enige om at forsætte indsamling af historier og næste møde for alle der er interesseret i fabrikken og dens medarbejderes historie og indflydelse på Lindholms udvikling fra starten i 1913 og frem til fabrikken stoppede, er fastsat til

Torsdag den 20. september 2018 kl. 14.00-16.00
Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167, Nørresundby (ved Forbindelsesvejen)

På mødet vil der blive serveret kaffe.
Der er gratis adgang for alle interesserede, så mød blot frem, der er ingen tilmelding.

Historien om medarbejderne på DAC, Lindholm

Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening fortsætter samarbejdet med en gruppe tidligere medarbejdere på den gamle cementfabrik DAC i Lindholm i arbejdet med at få nedfældet historierne om- og mellem medarbejderne på den gamle cementfabrik. På et velbesøgt møde i Løvvangens Kirkecenter den 22. marts blev der for alvor taget hul på at få skrøner og historier frem i lyset. Gensynsglæden ved at møde tidligere kolleger er stor. Deltagerne er allerede langt henne i ”ka’ du huske ….”, inden de når at få sig sat.
     Den tidligere Lindholmdreng og senere direktør på DAC, Hans Erik Frost, overraskede med en lang række historier om ”folkene på gulvet”. Overraskende for hvem skulle have troet, at ledelsen på de bonede gulve vidste så meget om medarbejderne. Samtidigt måske også et meget godt billede af, at ”fabrikken”, som den blev kaldt i daglig tale, var mere end bare en arbejdsplads. Den var også en væsentlig medspiller i dagliglivet i Lindholm.
     
Der var også et indlæg af Arvid Kristiansen, der meget engageret fortalte om sin opvækst hos sine bedsteforældre samt fortalte andre skrøner fra fabrikken.
     Da først der var taget hul på ”historierne”, gik snakken lystigt rundt ved bordene. Der er ingen tvivl om, at der er mange, der gerne kan og vil fortælle deres historier, og derfor er der allerede aftalt et nyt møde i Løvvangens Kirkecenter torsdag den 17. maj kl. 14-16. 

2. stormøde 22. marts 2018. Foto: Privatfoto

Tidligere direktør Hans Erik Frost fortæller anekdoter. Foto: Privatfoto

 

Arvid Kristiansen fortæller historier. Foto: Privatfoto


Ja, heldigvis "DAC" genopstår

Cirka 40 personer, der var til stede i Løvvangens Kirkecenter den 6. februar 2018, var ikke i tvivl om, at det var så spændende et projekt, at det måtte have en fortsættelse.
     Hans Jørn Nielsen fremlagde på arbejdsgruppens vegne tanker og ideer bag initiativet. Han har sammen med sine 2 brødre, Poul Bent Nielsen og Kaj Henning Nielsen haft lyst til at forfølge en familiehistorie, der går 4 generationer tilbage. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Nørresundby / Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening.
      Der var fokus på, at det var fortællingerne, anekdoterne og måske skrønerne fra folk på gulvet, der var vigtige. Stemmebåndene var godt smurte hos de fremmødte, gensynsglæden over at møde de tidligere kolleger var åbenlys, og forventningerne til de fremtidige ”åbenbaringer” var mærkbare.

Næste stormøde er allerede planlagt til torsdag, den 22. marts kl. 14.00-16.00 i Løvvangens Kirkecenter. Eventuelt nye interesserede er naturligvis også hjerteligt velkomne!

DAC genopstår, dette er måske ikke helt rigtigt, men i hvert fald forsøger en gruppe at finde frem til historierne om forholdene for - og blandt de tidligere medarbejdere på fabrikken og medarbejdernes eget - og deres familiers liv, i et område der var påvirket af denne store virksomhed.

Initiativtager til dannelse af gruppen er tre brødre, der som 4. generation var beskæftiget på cementfabrikken:

Poul Bent Nielsen, udlært maskinarbejder på maskinværkstedet i perioden 1965-1970,

Kaj Henning Nielsen, løsarbejder i ovnhuset, pladsen, kridtgraven og lergraven i to perioder i 1970 og 1971 og

Hans Jørn Nielsen, udlært maskinarbejder på maskinværkstedet i perioden 1961-1965.

 

Brødrene er sønner af murerformand Gunnar Nielsen, søn af Christian Nielsen (=Ko-Christian) som kørte gravemaskine i lergraven og som var søn af Johannes Nielsen, Højvangsvej, der kørte hestevogn.

Brødrene har besluttet i samarbejde med Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening at arrangere en række møder, hvor interesserede kan komme og fortælle om deres oplevelser, enten som ansatte eller som pårørende til ansatte eller bare har interesse i denne historie.
 

 

Kaj Henning, Hans Jørn og Poul Bent Nielsen foran fabrikkens gamle elværk. Foto: Per Thomsen


Er du interesseret i at møde tidligere kolleger, så mød op til det første møde, hvor vi vil undersøge interessen. Vi vil også drøfte, hvordan vi i fællesskab skal fortsætte med indsamling af historierne, meget gerne suppleret med billeder fra dagligdagen på virksomheden og blandt medarbejderne.

Det skal slås fast, at det ikke er fabrikkens historie vi vil afdække. Den er der allerede skrevet meget om.  Det er historierne om og blandt folkene ”på gulvet” og deres familier, vi gerne vil have nedfældet. Dermed kan eftertiden se, hvorledes lokalområdet fungerede i de godt 60 år, fabrikken var i funktion og dannede fundamentet for dagligdagen for de mange lokale familier, samt de forhold der herskede for de ansatte.  

Det indledende møde afholdes i

Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167, 9400 Nørresundby

tirsdag den 6. februar 2018 kl. 09.30-12.00

Nærmere oplysninger og gerne tilmelding (som dog ikke er nødvendig) ved henvendelse til Hans Jørn Nielsen på telefon 2422 7542 eller email: hjni@youmail.dk         


Det tidligere DAC’s elværk, der leverede strøm til store dele af Vendsyssel.
Foto: Per Thomsen

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk