Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Foto: Jørgen Aarlo Jensen

Historien om

Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening


Starten

Det begyndte i den forhenværende ”Sundby-Hvorup” kommune.

Baggrunden var, at kommunen igennem en halv snes år havde samlet forskellige historiske materialer, museumsgenstande og arkivalier, som blev opbevaret på kommunekontoret, Thistedvej 58 i Lindholm. Museumsgenstandene blev opbevaret i Raschgaarden i Lindholm.

Kommunen dannede et sognehistorisk udvalg, som blandt andet udgav et lokalhistorisk skrift ”Sundby-Hvorup før og nu”, der udkom indtil sammenlægningen af Sundby-Hvorup, Egholm og Nørresundby kommuner i 1968, hvor det ophørte. Nogle historisk interesserede personer ønskede herefter at udgive et blad til erstatning for dette. Det blev til det, der i dag hedder ”Sundsholmeren”.

Forening og arkiv

I 1967 var der taget initiativ til at danne en lokalhistorisk forening. Men først den 28. september 1982 blev foreningen ”Sundby-Hvorup Sognehistoriske Forening” dannet, og den 1. januar 1984 stillede Aalborg Kommune lokaler til rådighed for foreningen i Hvorupgaard Skole, som på dette tidspunkt var nedlagt som skole.

Samtidig blev de arkivalier, som hidtil havde været opbevaret på kommunekontoret på Thistedvej 58, overladt til foreningen og kom til Hvorupgaard. Museumsgenstandene forblev i Rashgaarden.

Som en konsekvens af, at foreningen overtog arkivalierne, ændredes navnet til ”Sundby-Hvorup sognehistoriske forening og arkiv”.

I 1989 blev Nørresundby-navnet føjet til, da foreningen fra kommunesammenlægningen i 1970 var kommet under Aalborg kommune, der også omfattede Nørresundby. I øvrigt havde foreningen mange medlemmer i Nørresundby. Det nye navn blev derfor ”Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske forening og arkiv”. Dette navn bestod dog kun i et års tid, for i 1990 besluttede foreningen, at arkivalierne i Hvorupgård skulle registreres af Sundby Samlingernes lokalhistoriske arkiv, der rådede over de nødvendige medarbejdere. Arkivalierne forblev dog i foreningens lokaler i Hvorupgaard, hvor foreningens medlemmer har stået for arkivets åbningstid, i en periode i samarbejde med en ansat fra Sundby Samlingerne. Navnet blev nu igen ændret til det nuværende ”Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening”.

Lokaler

Lige siden foreningen blev flyttet til Hvorupgaard, har der jævnligt været fremsat ønske om at flytte til Nørresundby.

Allerede i 1987 rejstes spørgsmålet første gang, men blev afvist af kommunen.

I 1989 søgte man igen hos daværende rådmand Inge Nesgaard, men fik afslag med begrundelsen ”at det ikke tager længere tid fra Nørresundby til Hvorupgaard, end fra Søheltekvarteret i Aalborg til Vejgaard”.

Senere blev der ansøgt om at komme ind i det gamle rådhus, Godthåbsgades skole, Fritidscentret i Torvegade og flere andre steder, men det lykkedes heller ikke denne gang at komme til Nørresundby. Der blev dog i løbet af 2014 mulighed et lokale i Det Gamle Rådhus på Torvet i Nørresundby.

I 2016 lykkedes det at leje lokaler under Nørresundby Bibliotek i Nørresundby centrum med separat indgang fra P-pladsen under biblioteket. Samtidig blev ønsket om let tilgængelighed for gangbesværede indfriet, idet lokalet ligger i niveau med P-pladsen og ikke har trapper. Nu var begge krav til placering med ét indfriet, nemlig beliggenhed i midtbyen og de lette adgangsforhold.

Foreningens arkiv flyttede nu med, og blev godkendt og optaget i Aalborg Kommunes Arkivudvalg som ligeværdigt medlem sammen med de øvrige lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Kilder: Svend Hansen, Jørn Clausen, referater fra de lokalhistoriske foreninger, Sundsholmeren m.fl.

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster: Bent Pedersen
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk