Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Foto: Jørgen Aarlo Jensen

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Foredrag om slædepatruljen SIRIUS i Kirkens Hus, Nørresundby den 18. september 2023

Tekst: Bent Pedersen. Fotos: Per Thomsen

Tommy Pedersen, Orlogskaptajn i Søværnet, Flådestation Frederikshavn holdt et spændende foredrag om slædepatruljen SIRIUS. Foredraget varede ca. 2,5 timer, hvor Tommy fortalte levende og indsigtsfuldt om den spændende tjeneste og til tider meget ensomme og ekstreme hårde tjeneste i Grønland.

De 45 deltagere fik en udbytterig aften.

Besøg i Fjordbyen, Vestre Fjordvej, Aalborg den 15. maj 2023

Tekst og foto af Jørgen Aarlo Jensen

Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening var på en guided tur i Fjordbyen den 15. maj 2023. Der var fremmødt 30 foreningsmedlemmer, som fik et indblik i Fjordbyens historie fortalt af bestyrelsesmedlem i Fjordbyen, Keld Andersen, som ses midt i billedet, - her foran det ældste hus.

Urtehaven i Lindholm 22. april 2023

Af Bent Pedersen. Fotos: Bent Pedersen

Lindholm Grundejerforening afholdt plantebytte- og havedag i Urtehaven lørdag den 22. april kl. 11-13. Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening havde en stand i et af husene, hvor vi solgte bøger, havde gratis lotteri med flotte bogpræmier og karameller til alle. Det blev en rigtig god dag med ca. 80 besøgende i det dejlige forårsvejr.

Referat fra Ordinær generalforsamling mandag den 13. februar 2023

Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening har holdt sin ordinære generalforsamling den 13. februar 2023 i Kirkens Hus i Nørresundby med deltagelse af 50 medlemmer.

Referatet kan hentes her.

De nye vedtægter findes her.

Julestue i Lokalhistorisk Forening 2022

Foreningen afholdt julestue i Kirkens Hus, Nørresundby, mandag den 21. november 2022 kl. 19.00.

Der var tilmeldt ca. 70 medlemmer.

Formand Jørgen Koch indledte julestuen, der blev sunget en sang og derefter fik præst ved Nørresundby kirke, Karin Kristensen, ordet. Karin fortalte levende 3 julehistorier.

Herefter var der bankospil med flotte gevinster.

I pausen blev der serveret kaffe/te med æbleskiver, julesmåkager og frugt.

Herefter fortsatte bankospillet og det hele sluttede kl. 22.00.

Fotos: Jørgen Aarlo Jensen

40 års jubilæumsfest 26.09.2022

Af Kirsten M. Laugesen. Fotos: Jørgen Aarlo Jensen

Nørresundby / Sundby – Hvorup Lokalhistoriske Forening har afholdt 40 års stiftelsesfest mandag den 26. september 2022 i Kirkens Hus, Kapelvej, Nørresundby.
Formand for Foreningen, Jørgen Koch, bød velkommen til de 85 fremmødte medlemmer i Foreningen til denne jubilæumsfest. Jørgen Koch oplyste, at Foreningens blad for oktober kvartal, Sundsholmeren, var et jubilæumsblad, som handlede om Foreningens virke igennem 40 år, fra 1982 til i dag. Jubilæumsbladet var skrevet af bestyrelsesmedlem Per Thomsen.
Denne aften fik Foreningen underholdning af entertaineren Peter Søvad, der er en festlig fortæller og musiker. Peter Søvad begejstrede sine tilhørere med sin store humor. Det var et foredrag med fællessang samt "Den danske sangskat er en sjov en".
Foreningen var i pausen vært med et lettere traktement og selvfølgelig kaffe og jubilæumskage.
Foreningen havde fundet en sang frem fra gemmerne, som blev afsunget. Tryk på linket for at finde teksten (Jubilæumssang).

Referat fra ordinær generalforsamling 14.02.2022

Af Kirsten M. Laugesen. Fotos: Jørgen Aarlo Jensen

Nørresundby / Sundby – Hvorup Lokalhistoriske Forening har holdt sin ordinære generalforsamling den 14. februar 2022 i Kirkens Hus i Nørresundby med deltagelse af 40 medlemmer.
Formand Jørgen Koch aflagde bestyrelsens beretning om den almindelige virksomhed og aktiviteter siden sidste generalforsamling. Beretningen blev godkendt.
Ligeledes gennemgik kassereren, Karla H. Eriksen det reviderede regnskab for 2020 og 2021 samt det kommende budget for 2022 og kontingent for 2023. 
Der var genvalg til følgende bestyrelse: Jørgen Koch, Jørgen Aarlo Jensen, Karla Havn Eriksen, Per Thomsen, Bent Pedersen, Kirsten M. Laugesen og Bent Pedersen. Som suppleanter valgtes Anna-Marie Pedersen og Lars Høst. Foreningen var vært ved generalforsamlingen med kaffebord. 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Jørgen Koch, næstformand Jørgen Aarlo Jensen, kasserer Karla Havn Eriksen og sekretær Kirsten M. Laugesen. 
Fodboldspilleren Henning Jensen
Mens Foreningen var vært ved kaffebord, fortalte Peer Kirstein Nielsen om sin nu afdøde ven, fodboldspilleren Henning Jensen. Peer er medlem af initiativgruppen "Fodboldspilleren Henning Jensens Plads og skulptur i Nørresundby" på Stigsborg-området, hvor det gamle Nørresundby Stadion lå. Efterfølgende blev der også vist en film på 7 minutter om Henning Jensen.

Frihedsmøde på Nørresundby Torv den 5. maj 2022

Af Jørgen Aarlo Jensen. Fotos: Jørgen Aarlo Jensen

Den 5. maj 2020 var det 75års dagen for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse 1940-1945. Det var et jubilæumsår, som Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening gerne ville markere. Men som vi alle ved, opstod der en længere periode med coronavirus overalt i Danmark og udlandet. Det blev til ca. 2 års ventetid, hvor Foreningen ikke kunne afholde det ønskede frihedsmøde i jubilæets tegn.    

Den 5. maj i år fik Foreningen muligheden for den ønskede afholdelse af dette 75års jubilæum foran Nørresundby rådhus. Med Per Thomsen fra bestyrelsen som ophavsmand til ideen med en markering af den runde dag blev der derfor sammensat et lille eftermiddagsprogram af arrangørerne fra Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening, Ældresagen Aalborg og Sundbykoret. Det blev til en afholdelse af en mindedag med mange stille tanker, som gik til de 23 tapre modstandsfolk fra Nørresundby og omegn, der i kamp mod tyskerne måtte ofre deres liv for at vi kunne færdes i frihed. Imellem de tilstedeværende ældre borgere har der sikkert også været tanker, som kunne føres tilbage til familiemedlemmer eller venner, som på en eller anden måde deltog i modstandskampen under besættelsen. Foreningen havde opstillet en stor planche på Torvet med navnene på de 23 faldne frihedskæmpere fra Nørresundby og omegn.

Arrangementet begyndte kl. 16:30 med en afspilning af det kendte frihedsbudskab fra 1945, i den originale udgave fra Danmarks Radio.  Derefter bød Foreningens formand Jørgen Koch velkommen og Sundbykoret sang ”En lærke letted, og tusind fulgte” af Mads Nielsen. Byrådsmedlem for socialdemokraterne i Aalborg Kommune Lasse Frimand Jensen fortalte om besættelsestiden og dens ophør. Med tilladelse fra Lasse Frimand Jensen gengives talen her:

Den 4. maj 1945 satte sundbynitterne og danskere lys i vinduerne. Folk strømmede ud på gaderne. Festen var i gang, og der blev viftet med dannebrog og der blev krammet. Danmark var frit. Siden 1945 tændes der stadigvæk lys i vinduerne, ikke for at holde en fest, men til minde om dem, der kæmpede for Danmarks frihed. Her lokalt i Nørresundby var én af dem der mistede livet, 19-årig Henning Røge fra Randers, som var modstandsmand og havde dæknavnet Max under 2. Verdenskrig. Han blev den 11. oktober 1944 dræbt af stikkeren Henry Meister, der boede i Vesterbrogade i Nørresundby. I har fra Lokalhistorisk Forening opstillet en flot mindeplade ved mindestenen på hjørnet af Nygade og Vesterbrogade, og det er en vigtig påmindelse om en vigtig tid i vores historie.

Historien om Danmarks besættelse og befrielse har jeg fået fortalt af mine bedsteforældre. At høre historier fra dem som ganske lille har været en øjenåbner – og vi her en fælles forpligtelse til at bære faklen videre. Jeres arbejde medvirker til at vi kan fortælle historien videre til de næste generationer, som jeg har gjort med mine børn og historien om Henning Røge, der kæmpede for dansk frihed.

I dagens verden er der også en vigtig kamp for frihed og folkestyre, nemlig i Ukraine. Mine tanker går til alle dem der er flygtet eller har mistet en af sine nærmeste under den forfærdelige krig i Ukraine.

Vi forventer i Aalborg Kommune, at modtage omkring 4.000 ukrainske flygtninge, hvor halvdelen er børn. Helt personligt har det berørt mig meget som familiefar til tre små børn, at se billeder af mødre og børn som vinker farvel fra en bus til deres fædre, brødre og bedstefædre imens næserne er presset helt op mod ruden og tårerne triller ned af kinderne.

I mit daglige arbejde i International House hører jeg hjerteskærende historier fra ukrainske kvinder og familier, som er flygtet til Danmark. En masse nordjyder står klar til at hjælpe dem, både fra civilsamfundet, offentlige myndigheder og virksomheder. Tak for det! Hjælp, det gav en masse nordjyder også til modstandskampen mod nazismen under 2. Verdenskrig, ære være deres minde.

Tusind tak til arrangørerne fra Lokalhistorisk Forening, Sundbykoret og Ældresagen for vi kan markere denne vigtige mærkedag, tak fordi jeg må være med. Vores historie viser, hvad vi kommer fra. Vi passer på hinanden med håbet lysere om bedre tider. Tak for ordet.

Sundbykoret sang derefter ”I Danmark er jeg født” af H. C. Andersen. Korets sang blev efterfulgt med endnu engang med afspilning af frihedsbudskabet, og formanden Jørgen Koch sluttede derefter med en tak for i dag.

En stor tak til alle, som har hjulpet med til afholdelsen af frihedsmødet.

Frihedsbudskabet:

Fredag den 4. maj 1945 sendte BBC som sædvanligt til Danmark kl. 20:30. Fem minutter inde i udsendelsen standsede speakeren, Johannes G. Sørensen, pludselig sin oplæsning og slukkede for mikrofonen. En kollega var kommet ind i studiet med nyheden om, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig til den britiske feltmarskal Montgomery fra den 5. maj kl. 8. Nyheden forelå dog endnu ikke bekræftet på skrift. Johannes G. Sørensen betænkte sig et øjeblik, inden han igen tændte for mikrofonen og videregav nyheden til lytterne med sine egne ord.

Kilde: Frihedsmuseet.

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster: Bent Pedersen
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk