Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Foto: Jørgen Aarlo Jensen

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Forårstur til Aalborg Portland den 14. maj 2024

Tekst og fotos: Michael Sophus Hyttel

Tirsdag den 14. maj 2024 havde Lokalhistorisk Forening arrangeret Kør-Selv tur med rundvisning på Aalborg Portland cementfabrik. På fabrikkens parkeringsplads på Rørdalsvej blev medlemmerne budt velkommen af en veloplagt guide, Bent Ole Borup, der ovenpå snart 55-års ansættelse i den grad var bekendt med fabrikkens historie. Omvisningen begyndte i auditoriet i administrationsbygningen med fortælling af historien om grundlæggelse af fabrikken i 1880’erne og stifternes indgåelse af den betydningsfulde enkeaftale. En kortfilm viste fabrikkens udvikling fra den spæde danske start til en koncern med hovedsæde i Rom med fabrikker i flere lande og global afsætning af både grå og hvid cement i dag. Bent Ole svarede beredvilligt på medlemmernes mange spørgsmål, hvoraf flere bar præg af egen families ansættelse der.

Herefter var der afgang iført sikkerhedshjelm, -sko og -vest til vandring ud i ”sommer”varmen for at se nærmere på cementproduktionen. Bent Ole gjorde holdt mange steder, hvor han gav os en ganske grundig indføring i processen og vi fik set produktionsanlæg inde og ude. Undervejs krydret med historier om maskinparkens udvikling siden starten. En stenknusemaskine og en kæmpe udendørs røremaskine gjorde stort indtryk. Da cementproduktionen sker ved 1000 grader fik medlemmerne en varm oplevelse undervejs. En propfuld elevator steg 60 meter til vejrs, de yngste med gode ben tog i stedet trappen op i tårnet. En fantastisk udsigt åbenbarede sig på reposen, hvor det blæste kraftigt, men med et fint overblik over fabrikken, herunder kridtgrav og udskibningshavn. Sikkert nede igen fortsatte omvisningen til et imponerende kontrolcenter, hvor Bent Oles kolleger via skærme og computere overvåger alle processer i produktionen døgnet rundt i 365 dage om året. Så var det tid til det afsluttende besøg på fabrikkens museum med bl.a. udtjente kraftmaskiner og eltavler samt et sygeværelse af ældre dato og meget mere.

KL. 16:30 var de knap 20 deltagende medlemmer trætte og mætte af indtryk.

En stor tak til Bent Ole og Aalborg Portland for en minderig eftermiddag.

Referat fra Ordinær generalforsamling mandag den 12. februar 2024
Fotos: Per Thomsen og Jørgen Aarlo Jensen
Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening har holdt sin ordinære generalforsamling den 12. februar 2022 i Kirkens Hus i Nørresundby med deltagelse af 35 medlemmer.

Referatet kan hentes her.

Vedtægter findes her.

Julestue i Lokalhistorisk Forening 2023

Foreningen afholdt julestue i Kirkens Hus, Nørresundby, mandag den 20. november 2023 kl. 19.00.

Der var tilmeldt ca. 65 medlemmer.

Formand Jørgen Koch indledte julestuen. Herefter underholdt et stort pigekor under ledelse af Tøkk Sondrup med mange fine sange.

Herefter var der bankospil med flotte gevinster.

I pausen blev der serveret kaffe/te med æbleskiver, julesmåkager og frugt.

Herefter fortsatte bankospillet og det hele sluttede kl. 22.00.

Fotos: Jørgen Aarlo Jensen

Foredrag om slædepatruljen SIRIUS i Kirkens Hus, Nørresundby den 18. september 2023

Tekst: Bent Pedersen. Fotos: Per Thomsen

Tommy Pedersen, Orlogskaptajn i Søværnet, Flådestation Frederikshavn holdt et spændende foredrag om slædepatruljen SIRIUS. Foredraget varede ca. 2,5 timer, hvor Tommy fortalte levende og indsigtsfuldt om den spændende tjeneste og til tider meget ensomme og ekstreme hårde tjeneste i Grønland.

De 45 deltagere fik en udbytterig aften.

Besøg i Fjordbyen, Vestre Fjordvej, Aalborg den 15. maj 2023

Tekst og foto af Jørgen Aarlo Jensen

Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening var på en guided tur i Fjordbyen den 15. maj 2023. Der var fremmødt 30 foreningsmedlemmer, som fik et indblik i Fjordbyens historie fortalt af bestyrelsesmedlem i Fjordbyen, Keld Andersen, som ses midt i billedet, - her foran det ældste hus.

Urtehaven i Lindholm 22. april 2023

Af Bent Pedersen. Fotos: Bent Pedersen

Lindholm Grundejerforening afholdt plantebytte- og havedag i Urtehaven lørdag den 22. april kl. 11-13. Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening havde en stand i et af husene, hvor vi solgte bøger, havde gratis lotteri med flotte bogpræmier og karameller til alle. Det blev en rigtig god dag med ca. 80 besøgende i det dejlige forårsvejr.

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster: Bent Pedersen
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk