Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske forening

Parti fra Lindholm Høje. Foto: Jørn Clausen

Bladet "Sundsholmeren"s historie

”SUNDSHOLMEREN” er nu udkommet i 35 år. Det er lang tid for et medlemsblad.

At bladet er udkommet og stadig er læseværdigt, skyldes især de mennesker som gennem årene har ydet deres bidrag, dels i form af det redaktionelle og dels de mange gode artikler.

Det første blad udkom i september 1982 og var på 16 sider. Men gennemsnittet for bladet har været 28 sider, og det vil sige, at der er udgivet over 3.000 sider af historisk karakter.

De senere år har bladet været på 32 sider


Starten på bladet SUNDBY-HVORUP før og nu


SUNDBY-HVORUP før og nu" udkom i 2 perioder. Første gang fra januar 1958 og indtil 1961. Hæftet blev i denne periode udgivet af Sundby-Hvorup sogneråd under medvirken af T.B.O. (Tjenestemændenes Broder Orden’s lokale loge).

Anden periode var fra februar 1965, stadig med Sundby Hvorup sogneråd som udgiver. Kæmner Evald Trudslev var redaktør, og kommuneassistent Gudrun Andersen redaktionssekretær. Et redaktionsudvalg bestod af sognerådsformand Chr. Pedersen, overlærer Anna Hørby og tømrermester A. Mølgaard. Bladet sluttede med at udkomme i marts 1968 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

”SUNDBY-HVORUP før og nu”  udkom med 40 hæfter, svarende til 806 sider.

 


"SUNDSHOLMEREN"
 

Den 28. september 1982 blev Sundby-Hvorup Sognehistoriske forening stiftet, og dens foreningsblad fik navnet ”SUNDSHOLMEREN” med undertitlen  ”SUNDBY-HVORUP FØR OG NU”, Sognehistorisk tidsskrift for Hvorup, Sundby, Lindholm og Nørre Uttrup sogne.

Bladet skulle være en afløser for ”SUNDBY-HVORUP før og nu”, og at det kom til at hedde ”SUNDSHOLMEREN” skyldtes, at beboerne i området helt op til 1800 tallet kaldes Sundsholmere.


Allerede med blad nr. 3 ændrede bladet logo til det nuværende.

Det sidste blad med undertitlen ”SUNDBY-HVORUP før og nu”  var blad nr. 28 fra april 1990. Fra 1. januar 1990 er det Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening der udgiver bladet.

 

 

 
 

 

 

 

 

Artikler

I starten blev alle artikler skrevet af et udvalg af personer med historisk interesse. Senere blev det medlemmerne og andre, som havde en god historie, der kom til at præge bladets indhold.

Siden har et redaktionsudvalg stået for bladets indhold. Fra 2003 har der eksisteret et Inspirationsværksted eller en Erindrings-Café med op til 20-22 personer, som hver mandag formiddag har mødtes (fra 2017 tirsdag formiddag), og hvorfra en del af historierne kommer.


Omdeling af bladet

I starten blev bladet delt rundt af frivillige i op til 17 distrikter.

Den 14.2.1991 blev der afholdt en omdelerfest, hvor der var 20 deltagere, som blev beværtet med smørrebrød, øl, snaps og kaffe, og der blev vist en videooptagelse fra diverse udflugter.

I dag uddeles bladet i lokalområdet af Sct. Georgsgilderne, og de udenbys sendes med posten.

Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening har stadig et oplag af de gamle ”Sundsholmere”, der kan købes ved henvendelse på foreningens Lokalhistoriske Arkiv, Østerbrogade 52B, Nørresundby, ved e-mail til foreningens kasserer eller hos Bog & Idé, Skrågade 10, Nørresundby.


Det økonomiske grundlag

Det var og er fortsat den lokalhistoriske forening, som gennem sit medlemskontingent og andre indtægter har fundet det økonomiske grundlag for udgivelsen.

I 1982 kostede det 100 kr. om året at være medlem. Udover kontingentet fik man indtægter fra reklamer samt tilskud fra kommunen.

I 1986 var kontingenterne 37.200 kr., der kom fra 372 medlemmer. Reklameindtægterne var 8.375 kr., og det kommunale tilskud 40.000 kr.

I 2012 er medlemskontingentet 150 kr. om året, og indtægten fra de 643 medlemmer således 96.450 kr. Det kommunale tilskud var indtil da 39.500 kr. om året, men er fra 2013 faldet helt bort.

Fra 2017 er kontingentet 175 kr. om året.

 

Kilder:
Svend Hansen
”Sundby-Hvorup før og nu

”Sundby Samlingerne’s lokalhistoriske arkiv
”Sundsholmeren”
Diverse referater og breve fra de Lokalhistoriske foreninger

 

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk