Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Parti fra Lindholm Høje. Foto: Jørn Clausen

Medlemskab

Medlemskab koster kr. 175,00 om året.

* giver adgang til alle foreningens arrangementer til medlemspris

* gratis tilsendelse af foreningens blad "Sundsholmeren" hvert kvartal

* adgang til foreningens generalforsamling med fuld stemmeret

* ret til at stille op for valg til bestyrelsen

Gå til  > Indmeldelse  

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk